Leve med kronisk smerte: Behandlingsalternativer og støtte for smertebehandling

Kronisk smerte og det påvirker australiere Mange mennesker over hele verden lever med kroniske smerter. Ingen unntak går til Norge, med et estimat på om lag 3,24 millioner mennesker som lever og arbeider gjennom kroniske smerter daglig. Blant disse 3,24 millioner mennesker som lever med kroniske smerter i Norge, er menn og kvinner nesten like […]

Håndtere kronisk smerte og gjenvinne kontroll i livet ditt

Smerter kan håndteres på en rekke forskjellige måter, avhengig av mange forskjellige variabler Den første er den typen smerte du opplever, og hvor smertene er lokalisert. Før vi går inn på den typen kroniske smerter som jeg personlig har imidlertid, la oss først gå gjennom noen av de generelle tipsene som kan hjelpe deg med […]