Leve med kronisk smerte: Behandlingsalternativer og støtte for smertebehandling

Kronisk smerte og det påvirker australiere Mange mennesker over hele verden lever med kroniske smerter. Ingen unntak går til Norge, med et estimat på om lag 3,24 millioner mennesker som lever og arbeider gjennom kroniske smerter daglig. Blant disse 3,24 millioner mennesker som lever med kroniske smerter i Norge, er menn og kvinner nesten like […]