En sones lite kjente årsak: somatiseringen

Herpesbehandling i Norge Herpes zoster er forårsaket av varicella-viruset, som tilfeldigvis er det samme bidragende viruset assosiert med vannkopper. Nesten alle menneskene som skaffer seg herpes zoster har hatt varicella-viruset en gang tidligere i form av vannkopper. Første gang en person får varicella-viruset, er vannkopper resultatet. Når varicellaviruset er reaktivert i kroppen, uttrykkes det som […]