Vanlige søvnforstyrrelser som vil holde deg våken om natten

Søvnløshet er preget av søvnvansker, nattlig oppvåkning og ikke-restorativ søvn som fører til svekkelser på dagtid, dvs. motvirker søvnkvaliteten. Søvnløshet kan defineres som en situasjon når det er vanskeligheter med å starte søvn, opprettholde søvn på grunn av nattetid eller tidlig morgenoppvåkning eller ikke-gjenopprettende søvn, til tross for ideelle søvnforhold, noe som fører til funksjonshemninger. […]